เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

** ยอดโอนตามสลิป (รวมเศษ)
DD
MM
YYYY
HH:SS
** โปรดใส่วันเวลาตามสลิป

หากเกิดปัญหาในการแจ้งชำระเงิน ท่านสามารถติดต่อ Copvang เพื่อแจ้งชำระเงินได้ทางช่องทางต่อไปนี้